Pin & Sleeve

Ekstra forankring av EverEdge Classic og ProEdge

Dersom man menere å trenge ekstra feste kan man med EverEdge Classic og EverEdge ProEdge benytte Pin&Sleeve.

System består av en 10mm x 300mm jordspyd av armeringsstål og en plastbrakett som tres over den opprinnelige EverEdge "tannen". 

Designet gir en dypere og mer solid forankring av kantsystemet da tannen på kanten forlenges med minimum 25cm.


Her er Pin & Sleeve benyttet for å feste ProEdge i betongunderlag. Man har borret hull for armeringsstålet og får kanten til å stå på plass før ferdigstillelse. Her er det ferdige resultatet

Dette systemet er perfekt om man skal anlegge en gangsti og hvor utgangspunktet (grunnen) ligger dypere enn de opprinnelige jordspydene (tennene på systemet). Det er også ideelt hvor terrenget er skrånende og man ønsker større stabilitet for å tåle trykk fra større masser eller hvor jordsmonnet er løst.

Dersom jordsmonnet er dårlig les løse masser med mye stein, bør dette vurderes. 

Ved bruk av Pin & Sleeve anbefales å benytte et jordspyd for hver 1 - 1,5m. Kan benyttes på både Classic og Pro Edge systemene.