EverEdge leverer til Vinstra vegpark

 

 

 

 

 

 

Vinstra vegpark, ved ny E6 i Lomoen på Vinstra i Nord-Fron kommune, skal gi et godt tilbud for yrkessjåfører og reisende som har behov for et avbrekk på reisen, og for de fastboende i Vinstra og omegn. Detaljplanen tilrettelegger for en døgnhvileplass med inntil 60 vogntog og en rasteplass. Det planlegges også terminal for busstopp, pendlerparkering, bensinstasjon, kro, motell og turistinformasjon. 

Vi ønsker å rette en stor takk til Anleggsgartner Arnesen for tildeling av kontrakt for levering cor-ten kant til deres prosjekt Vinstra Vegpark.

Vi forstår at det gjenstår en del "finpussing" av anlegget med pålegging av jord og beplanting så dette vil bare bli enda finere.