Vi justerer prisene ned

Vi likte det ikke når vi i fjor så oss nødt til å sette opp prisene på grunn av at pundkursen styrket seg så kraftig. 

Det siste halve året har kronen derimot styrket seg såpass mot britisk pund, og holdt seg der, at vi har bestemt å justere ned våre priser på EverEdge Classic og EverEdge hageringer.  De er nå justert tilbake til der de var i 2015.  Nettbutikken er oppdatert med korrekte priser.